Dziękujemy, że tu zajrzałeś! Wszystkie pliki potrzebne do złożenia wniosku do Lubuskich Bonów Wsparcia są dostępne poniżej.

zastępca koordynatora
Patrycja Izydorek-Ilnicka

Dziękujemy, że tu zajrzałeś! Wszystkie pliki potrzebne do złożenia wniosku do Lubuskich Bonów Wsparcia będą dostępne dopiero w dniu ogłoszenia konkursu.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! 

Pliki do pobrania

Listy rankingowe

pobierz załącznik -

Lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 3.0 z dnia 15.04.2021)

pobierz załącznik -

Lista rezerwowa Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 3.0 z dnia 15.04.2021)

pobierz załącznik -

Lista Wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania (wersja 3.0 z dnia 15.04.2021)

pobierz załącznik -

Lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 2.0 z dnia 20.01.2021)

pobierz załącznik -

Lista rezerwowa Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 2.0 z dnia 20.01.2021)

pobierz załącznik -

Lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 1.0 z dnia 10.12.2020)

pobierz załącznik -

Lista rezerwowa Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 1.0 z dnia 10.12.2020)

pobierz załącznik -

Lista Wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania

pobierz załącznik -

Oświadczenie Wnioskodawcy do Umowy o dofinansowanie

Krok 1. Pozyskanie Bonu Wsparcia

Dokumenty PDF (Portable Document Format)

pobierz załącznik -

Ogłoszenie naboru uzupełniającego konkursu nr 01/2020/LBW/OPZL

pobierz załącznik -

Ogłoszenie konkursu nr 01/2020/LBW/OPZL

pobierz załącznik -

Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu (wersja 02.01)

pobierz załącznik -

Instrukcja obsługi Systemu Składania Wniosków Online

pobierz załącznik -

Wersja poglądowa (NIE WYPEŁNIAĆ) Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór Wniosku o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców

pobierz załącznik -

Instrukcja wypełnienia Wniosku o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia

pobierz załącznik -

Załącznik nr 6 do Regulaminu. Instrukcja dla Wnioskodawcy w zakresie dokumentów potwierdzających spadek przychodów

pobierz załącznik -

Komórki podlegające poprawie we Wniosku o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców

Dokumenty Microsoft Office (wersja 97 lub nowsza)

pobierz załącznik -

Formularz odwołania od oceny merytorycznej (wersja MS Office 2013)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór Wniosku o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców (wersja MS Office 97)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór Wniosku o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców (wersja MS Office 2013)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP (wersja MS Office 97)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje z powodu COVID-19 (wersja MS Office 97)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 4 do Regulaminu. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej związanej z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 (wersja MS Office 97)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 5 do Regulaminu. Deklaracja Wnioskodawcy dotycząca uzyskanego przychodu (wersja MS Office 97)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 7 do Regulaminu. Wzór Protokołu z przeprowadzonego rozeznania rynku (wersja MS Office 97)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 8 do Regulaminu. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy (wersja MS Office 97)

pobierz załącznik -

Oświadczenie o wycofaniu Wniosku z oceny (wersja MS Office 97)

Dokumenty LibreOffice (wersja 6.2 lub nowsza)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór Wniosku o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców (wersja LibreOffice)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP (wersja LibreOffice)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc z powodu COVID-19 (wersja LibreOffice)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 4 do Regulaminu. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej związanej z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 (wersja LibreOffice)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 5 do Regulaminu. Deklaracja Wnioskodawcy dotycząca uzyskanego przychodu (wersja LibreOffice)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 7 do Regulaminu. Wzór Protokołu z przeprowadzonego rozeznania rynku (wersja LibreOffice)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 8 do Regulaminu. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy (wersja LibreOffice)

pobierz załącznik -

Oświadczenie o wycofaniu Wniosku z oceny (wersja LibreOffice)

Krok 2. Realizacja Bonu Wsparcia

Dokumenty PDF (Portable Document Format)

pobierz załącznik -

Załącznik nr 9 do Regulaminu. Wzór Umowy o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców

pobierz załącznik -

Załącznik nr 2 do Umowy. Wzór weksla in blanco z poręczeniem

pobierz załącznik -

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Dokumenty Microsoft Office wersja 2013 lub nowsza

pobierz załącznik -

Załącznik nr 3 do Umowy. Wzór deklaracji wekslowej

pobierz załącznik -

Załącznik nr 4 i nr 5 do Umowy. Wzór Raport cząstkowego - Wzór Raportu końcowego

pobierz załącznik -

Załącznik nr 1 do Raportu cząstkowego - do Raportu końcowego

pobierz załącznik -

Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

pobierz załącznik -

Oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia

pobierz załącznik -

Oświadczenie o dokonaniu płatności