Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

zastępca dyrektora OPZL
Bernadetta Holak

Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

Sprawdź najnowsze aktualności 

Proces podpisywania Umów

Od połowy grudnia, poszczególne firmy otrzymują od Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej korespondencje w sprawie wyników oceny merytorycznej. Do końca następnego tygodnia, planujemy zakończyć proces przekazywania indywidualnych komunikatów nt. procesu podpisywania Umowy tym firmom, których Wnioski są na liście rekomendowanych do dofinansowania. Proces podpisywania Umów z firmami rekomendowanymi do dofinansowania zgodnie z aktualną listą rankingową planujemy zakończyć do połowy lutego 2021.

Informujemy jednocześnie, że w związku z dużą liczbą odwołań od wyników oceny, proces ich rozpatrywania został przedłużony. Kolejne odwołania, w związku z przekazanymi wynikami oceny merytorycznej wciąż wpływają.

Aby ułatwić Państwu kontakt z Operatorem w Państwa indywidualnych sprawach, przekazujemy poniżej kontakty do Opiekunów Państwa Wniosków. Prosimy kontaktować się w sprawie Państwa Wniosków z poniższymi osobami. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

> KONTAKT DO OPIEKUNÓW WNIOSKÓW

 

Grzegorz Blaut, Właściciel Akademii Szkoleń Blaut o Lubuskich Bonach Wsparcia

Posłuchaj, jakie trudności w związku z pandemią COVID-19 spotkały branżę szkoleniowo-eventową. Jej reprezentant, Grzegorz Blaut, właściciel firmy Akademia Szkoleń Blaut, otrzymał za pośrednictwem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej 105 tys. zł na wdrożenie nowych usług w firmie, które pozwolą jej przetrwać czasy pandemii. Sprawdź, jak przedsiębiorca ocenia współpracę z OPZL.

Janusz Jasiński, przewodniczący OPZL, o sytuacji gospodarczej

Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Janusz Jasiński, opowiada jak z perspektywy biznesu wyglądał wiosenny lockdown w Polsce, jakie nastroje panują aktualnie oraz dlaczego Lubuskie Bony Wsparcia okazały się tak ważne. Posłuchaj, jak Janusz Jasiński ocenia obecne restrykcje covidowe w biznesie.

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego o dodatkowym wsparciu w LBW

Posłuchaj, jak Marszałek województwa lubuskiego zapowiada dodatkowe wsparcie dla firm, które złożyły wnioski o pomoc w związku z COVID-19 w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego, OPZL będzie mógł wesprzeć kwotą 8 811 003,78 zł dodatkowe 74 firmy, które otrzymały co najmniej 17 punktów podczas oceny merytorycznej. Łącznie firm, które otrzymają pomoc będzie więc przeszło 230. To rekordowa ilość przedsiębiorców wspartych w jakimkolwiek naborze w historii województwa lubuskiego. Nikt dotąd nie przeprowadził tak wielkiej operacji oceny wniosków jak Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Więcej informacji o wsparciu firm z listy rezerwowej OPZL wkrótce.

Lista rankingowa Lubuskich Bonów Wsparcia Przedsiębiorców

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej przedstawia listę rankingową Wniosków o bon w ramach Projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – OPZL”.

W wyniku przeprowadzenia dwóch naborów, wpłynęła do OPZL rekordowa liczba wniosków. Nikt dotąd w historii regionu nie zmierzył się z taką skalą oceny. W trybie pilnym powstały założenia konkursu, ekspresowo został zbudowany elektroniczny System Naboru Wniosków Online, przedsiębiorcy sprawnie wypełniali dokumenty, Operator nie wahając się zatrudnił do ich oceny dodatkowe kilkadziesiąt osób. Wszystko po to, aby uporać się z tym jak najszybciej. Dziękujemy za dobrą współpracę, bo wiemy z jak trudną materią dla Państwa, ale i dla nas przyszło nam się wspólnie zmierzyć.

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby macie ogromne, a nam niestety nie starczy środków, aby zaspokoić wszystkie te oczekiwania. Na ten moment zostaliśmy wyposażeni w około 13,5 mln zł, które możemy Państwu przekazać, mamy jednak nadzieję, że to nie koniec naszego wsparcia. W pierwszej kolejności środki wystarczyły dla tych co najbardziej odczuli skutki pandemii oraz wykazali się najlepszymi pomysłami na wyjście z kryzysu.

Przedstawiamy trzy listy rankingowe:

  1. Lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania
  2. Lista rezerwowa Wniosków rekomendowanych do dofinansowania
  3. Lista Wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania

Przypominamy, że warunkiem zakwalifikowania do dofinansowania było uzyskanie powyżej 50 proc. możliwych punktów do zdobycia (tj. co najmniej 13 pkt.) oraz spełnienie kryteriów dopuszczających. Nie spełnienie któregoś z tych warunków powodowało odrzucenie Wniosku. Ich wykaz stanowi lista nr 3.

Lista nr 1 i 2 to listy Wniosków rekomendowanych do dofinansowania. W pierwszej kolejności podpisywane będą umowy z firmami z listy nr 1. To firmy, które spełniły warunki dopuszczające oraz otrzymały najwięcej punktów na etapie oceny merytorycznej punktowej. W przypadku takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydowała procentowa skala spadku przychodów firmy. Im większa skala spadku przychodów, tym wyższe miejsce na liście rankingowej.

Lista nr 2, to lista firm, które spełniły warunki dopuszczające oraz otrzymały minimalną, wymaganą Regulaminem Projektu liczbę punktów, która upoważnia ich do dofinansowania. Niestety na te firmy nie starczyło na ten moment pieniędzy. W sytuacji np. wycofywania się innych firm z podpisania Umowy lub zwiększenia alokacji będącej w dyspozycji Operatora lub nie wykorzystania środków zabezpieczonych na procedurę odwoławczą, Operator będzie indywidualnie kontaktował się z firmami z rezerwowej listy rankingowej, celem informowania o możliwości dofinansowania. Kontakt będzie następował wg. kolejności ulokowania Wniosku na liście.

Co dalej?

  1. OPZL wyśle elektronicznie wyniki oceny merytorycznej do wszystkich firm, których oceny zostały przeprowadzone.
  2. Ci którzy zdecydują się na podpisanie Umowy, otrzymają od OPZL formularz do wypełnienia, gdzie podadzą m.in. numer konta i zaktualizują kilka informacji niezbędnych do podpisania Umowy.
  3. Ci którzy uznają – po wysłaniu indywidualnej wiadomości e-mail przez Operatora, nie od momentu opublikowania listy rankingowej – że nie zgadzają się z przeprowadzoną oceną, będą mogli złożyć odwołanie od niej, na zasadach, które opisano w komunikacie z dnia 08.12.2020.

Legenda:

*Lista rekomendowanych do dofinansowania Wniosków nie zawiera informacji o warunkowym dopuszczeniu do oceny merytorycznej Wniosków na etapie oceny formalnej. Specjaliści ds. oceny formalnej rekomendowali bowiem czasami wprowadzenie w ocenianych dokumentach zmian, które warunkują podpisanie Umowy. Dotyczyło to czasem drobnych korekt (np. brak podpisu pod jakimś załącznikiem), a czasem większych związanych z przeniesieniem pewnych wydatków na stronę kosztów niekwalifikowalnych w związku z przykładowo oczekiwaniem na interpretację Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w zakresie zakwalifikowania danych środków trwałych do konkretnej grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Tym samym wartość wsparcia poszczególnych firm, może jeszcze ulec zmianie. Przed podpisywaniem Umów Operator będzie analizował spełnianie przez Wnioskodawcę kryteriów wyboru, np. w zakresie statusu MŚP. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Ocena pozytywna warunkowa kryteriów dopuszczających – tzn. że Eksperci oceny merytorycznej uznali, że należy wprowadzić zmiany we Wniosku, których wprowadzenie warunkuje podpisanie Umowy. Przykładowo część wydatków uznali za niekwalifikowalne, które Wnioskodawca musi sfinansować z własnych środków lub zwrócili uwagę na brak numeru PKD przedmiotu Operacji w CEIDG firmy i warunkują podpisanie Umowy od uzupełnienia tego. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Prosimy teraz wszystkich przedsiębiorców z list rankingowych o cierpliwie oczekiwanie na kontakt ze strony Operatora.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Procedura odwoławcza w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia

Już wkrótce ogłoszenie wyników konkursu. Do chwili obecnej alokacja konkursu nie uległa zmianie. Alokacja, czyli łączna wartość dofinansowań, które zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, OPZL może przekazać przedsiębiorcom.

Przypomnijmy, że alokacja wynosi 13 457 361 zł i 42 grosze. W tym przewidziano 10 proc. środków na ewentualne odwołania rozpatrzone pozytywnie. Znaczy to, że opublikowana w tym tygodniu lista rankingowa będzie opiewać na kwotę 12 111 625 zł i 28 groszy. Jeśli ewentualne złożone odwołania nie wyczerpią alokacji odwoławczej, trafi ona do głównej alokacji i pozwoli dofinansować kolejne Wnioski z rezerwowej listy rankingowej.

Od początku było jasne, że nie wszystkie Wnioski otrzymają wsparcie. Łączne dofinansowanie o które ubiegały się firmy wyniosło przeszło 80 mln zł, tzn. że środki trafią do mniej niż co 6 firmy, która złożyła Wniosek. I tak najpewniej będzie, choć ryzyko że pieniędzy starczy na mniej firm było wysokie. Koniec końców średnia wartość bonu będzie trochę niższa niż się spodziewaliśmy, i pieniędzy starczy na około łącznie 150 firm, czyli więcej niż zakładaliśmy, z czego się bardzo cieszymy. Dodatkowo wciąż nie ustajemy w zabiegach, aby zwiększyć środki które moglibyśmy Państwu przekazać, ponieważ widzimy, że zwyczajnie na wiele dobrych pomysłów nie starczy nam pieniędzy. Państwa uzasadnione potrzeby są naprawdę duże.

Poza listą rankingową, każdy z przedsiębiorców otrzyma indywidualnie ocenę swojego Wniosku drogą e-mail. Prosimy sprawdzać więc swoje skrzynki pocztowe. Prosimy sprawdzać również Państwa foldery np. oferty, spam czy reklama. Zdarza się bowiem, że Państwa operatorzy skrzynek pocztowych samodzielnie kwalifikują korespondencję elektroniczną do różnych folderów. Zdarzyło się tak kilka razy w trakcie oceny formalnej. Dlatego uczulamy, aby sprawdzać również nie tylko główny folder poczty, aby nic Państwu ważnego nie umknęło. Tym bardziej, że na ewentualne odwołanie będziecie mieć Państwo 5 dni od momentu wysłania wiadomości.

Jak będzie wyglądała procedura odwoławcza?

1.      Każdy przedsiębiorca, którego Wniosek został rozpatrzony w ramach oceny merytorycznej ma prawo do jednorazowego odwołania.

2.       Odwołanie przedsiębiorca ma prawo wnieść od momentu wysłania na jego adres e-mail wskazany we Wniosku informacji o wynikach oceny (nie od momentu opublikowania listy rankingowej) wraz z kartami oceny merytorycznej.  Karty będą dwie, ponieważ każdy Wniosek oceniało merytorycznie dwóch niezależnych ekspertów. Prosimy więc cierpliwie czekać na wiadomość od Operatora.

3.      Na odwołanie będzie 5 dni roboczych od dnia wysłania widomości e-mail.

4.      Odwołanie będzie przyjmowane jedynie w wersji elektronicznej. Dla Państwa wygody poniżej, oraz w zakładce pliki publikujemy Formularz odwołania od oceny merytorycznej. W przypadku odwołania proszę go wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć, wysyłając skan na adres lbw@opzl.pl. Prosimy korzystać tylko z tego adresu. W odpowiedzi, otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia odwołania.

5.      Odwołanie powinno zawierać:

a.      Numer Wniosku o bon.

b.      Wskazanie kryteriów wyboru Wniosków (opisanych w paragrafie 9 Regulaminu), z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem.

c.      Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Państwa naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem.

d.      Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

6.      Na etapie wnoszenia/rozstrzygania odwołania, Wnioskodawca nie może wnosić dodatkowych dokumentów, których nie dołączył do Wniosku o bon, chyba, że Operator wyrazi na to zgodę.

7.      Odwoływanie będzie rozpatrywane w terminie 21 dni roboczych od dnia wpływu.

8.      W trakcie rozpatrywania odwołania Operator zobowiązuje się do:

a.      Zapoznania się z wynikami oceny pierwotnej Wniosku.

b.      Zapoznania się z treścią odwołania, wnikliwe przeanalizowanie zarzutów oraz w razie konieczności skierowanie Wniosku o bon do ponownej oceny.

9.      W przypadku ponownej oceny, Wniosek zostanie przekazany do trzeciego Eksperta, nie będącego żadnym z dwóch merytorycznie oceniających Państwa wniosek za pierwszym razem.

10.   Końcowa ocena trzeciego Eksperta jest wiążąca dla Operatora i Wnioskodawcy i jej wynik kończy procedurę odwoławczą. O jej wyniku zostanie przedsiębiorca poinformowany drogą e-mail.

Formularz odwołania od oceny merytorycznej (wersja MS Office 2013)