Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

zastępca dyrektora OPZL
Bernadetta Holak

Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

Sprawdź najnowsze aktualności 

Następne firmy z dofinansowaniem od OPZL

W związku z pojawieniem się wolnych środków w projekcie Lubuskie Bony Wsparcia, z radością informujemy, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej może dofinansować kolejne wnioski z listy rezerwowej. Rekomendowane do dofinansowania zostały wnioski firm:

  • Euro-Wasta Stanisława Kamińska-Zahorska
  • Quality Sport Logistics Michał Wlaźlak
  • F.P.H.U. MARSYLIA Marlena Boks
  • CITY INWEST Sp. z o.o.

Łączne dofinansowanie przekazane tym czterem firmom wynosi blisko 330 000 zł. Gratulujemy.

Covidowe dofinansowanie dla kolejnych firm od OPZL

W związku z pojawieniem się wolnych środków w projekcie Lubuskie Bony Wsparcia, z radością informujemy, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej może dofinansować kolejne wnioski z listy rezerwowej. Rekomendowane do dofinansowania zostały wnioski firm:

  • Firma Handlowa Elżbieta Fijak
  • Gobi Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
  • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK I RYSZARD ZENKNER S.J.
  • Prywatny Gabinet Logopedyczny Urszula Mazur

Opiekunem umowy i rozliczenia dwóch pierwszych inwestycji jest Pani Adrianna Chmiel, dwóch ostatnich Pani Agata Bubel.

Łączne dofinansowanie przekazane tym czterem firmom wynosi przeszło 500 000 zł. Gratulujemy. Cieszymy się, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej mogła pomóc tym i kilkuset innym firmom.

Zmiana Regulaminu Projektu

Informujemy, że korekcie uległ Regulamin Projektu. Jego obowiązującą wersją jest ta oznaczona symbolem 02.03 z 01.12.2021 roku. Korekcie uległ § 10 Zawarcie umowy o udzielenie wsparcia. Dodany został pkt. 6, który daje prawo Operatorowi weryfikować informacje zawarte we Wniosku o bon zgodnie z treścią oświadczenia Wnioskodawcy, że informacje zawarte we Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Polska gospodarka dobrze sobie radzi ze skutkami pandemii Covid-19

Na tle innych krajów UE polska gospodarka poradziła sobie dobrze ze skutkami pandemii Covid-19. Spadek PKB nastąpił później, był płytszy, a wyjście z dołka bardziej dynamiczne – uważa Konfederacja Lewiatan.

W I kwartale 2021 r. PKB był niższy w stosunku do poziomu sprzed pandemii o 1,6%, podczas gdy w UE ok. 4,6%. Był to jeden z najmniejszych spadków w UE.

Pozytywny wkład w ostatnich kwartałach miały zmiany struktury popytu konsumpcyjnego w Polsce i za granicą. Przesunięcie wydatków konsumpcyjnych od objętych obostrzeniami usług do różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych trwałych. Polska jest relatywnie dużym producentem tego rodzaju wyrobów, m.in. sprzętu RTV-AGD, mebli, wyposażenia domu itp. Dużą rolę odegrały niższe koszty wytwarzania polskich produktów wzmocnione przez osłabienie złotego w 2020 r. Dodatkowo, pozytywne rezultaty przyniosły inwestycje w moce wytwórcze m.in. w segmencie baterii i akumulatorów. W tym wypadku Polska dobrze zidentyfikowała szansę na niszę do zagospodarowania o kluczowym charakterze dla „zielonej” odbudowy gospodarek po kryzysie. Czynniki te przełożyły się na zaskakująco wysoki popyt na produkty krajowego przemysłu.

Przypadek bezrobocia jest bardziej złożony. O ile przed pandemią kształtowało się na poziomie bliskim naturalnemu, o tyle pandemia miała minimalny wpływ na bezrobocie ekonomiczne (różnica rzędu 0,3 pkt. proc.), ale już bezrobocie rejestrowane wzrosło silniej i trwalej (o 1,1 pkt. proc.). Może to oznaczać, że faktyczna aktywność ekonomiczna ludności nie została ograniczona przez pandemię.

O tym, że na polskim rynku pracy odczuwalna jest konkurencja o pracowników (zwłaszcza wykwalifikowanych) wiadomo nie od dzisiaj. Jego odzwierciedleniem jest wysoka dynamika płac (wyraźnie przekraczająca poziom inflacji). Ta dynamika utrzymywała się mimo napływu pracowników zagranicznych. Na tym tle, pandemia zahamowała ten wzrost (ale nie nastąpił spadek) w praktyce na jeden kwartał. Ostatnie dostępne dane statystyczne wskazują, że nie wróciła ona jeszcze do poziomów z 2019 roku, jednak sygnały ze strony pracodawców o rotacji i niezapełnionych wakatach stanowią dowody zwiastujące dalsze wzrosty.

OPZL wsparł finansowo blisko 240 firm w tych trudnych czasach. Wypłacił im na ratowanie ich przedsiębiorstw już blisko 20 mln zł.

Zmiana Regulaminu Projektu

W związku z zaakceptowanymi przez Zarząd Województwa Lubuskiego zmianami w Procedurze Projektu Grantowego, w zakładce Pliki pojawiła się nowa wersja Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu (wersja 02.02).

Zmianie uległy dwie kwestie. Pierwsza (§3, pkt. 7) to zwiększenie minimalnych i maksymalnych wartości kwalifikowalnych Operacji o +0,01 zł (1 grosz). Zmiana wynika z doprecyzowania zaokrąglania wartość dofinansowania 95 proc.

Druga (§3, pkt. 11) jest związana z wyrażeniem zgody, aby w indywidualnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator mógł podpisywać Umowy z Wnioskodawcami do końca grudnia 2021. Zmiana ta jest związana m.in. z aktualizacją Regulaminu Projektu w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Kolejne firmy z dofinansowaniem

W związku z pojawieniem się wolnych środków w projekcie Lubuskie Bony Wsparcia, z radością informujemy, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej może dofinansować wnioski z listy rezerwowej. Rekomendowane do dofinansowania zostały wnioski firm:

  •  Boutique Diamond Julita Tymczuk
  •  Zamoy Photo Studio Łukasz Zamojski

Pierwsza firma zajmuje się handlem odzieżą oraz akcesoriami dla kobiet i mężczyzn w Dobiegniewie. Druga to firma usługowa z gminy Czerwieńsk, której właściciel z zamiłowania fotograf oraz laureat konkursów fotograficznych, dziś prowadzi firmę profesjonalnie zajmująca się fotografią.

Łączne dofinansowanie przekazane tym dwóm firmom wynosi blisko 70 tys. zł.

Cieszymy się, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej mogła pomóc tym i przeszło 200 innym firmom. Nie wykluczamy w przyszłości rekomendacji do dofinansowania kolejnych firm.