Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

zastępca dyrektora OPZL
Bernadetta Holak

Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

Sprawdź najnowsze aktualności 

Rozpoczęcie oceny merytorycznej

28 października ruszyła ocena merytoryczna pozytywnie zaakceptowanych formalnie wniosków o lubuski bon wsparcia firm, zagrożonych gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. – Jesteśmy związkiem pracodawców, widzimy co dzieje się za oknem. Nie ma potrzeby, aby ktokolwiek motywował nas do ciężkiej i wytężonej pracy, żeby nasze wsparcie trafiło do firm jak najszybciej – zapewnia Łukasz Rut, koordynator z OPZL antycovidowego wsparcia dla lubuskich firm.

Organizacja początkowo planowała zaangażować do oceny wniosków, które wpływały w pierwszym naborze przez pół, w drugim przez cały dzień, kilka osób. Okazało się jednak, że ilość i zakres pracy jest tak szeroki, że szybko zaangażowała nowe zasoby, które znacznie przyspieszyły proces oceny. – W pewnym momencie trwała równoległa ocena formalna kilkudziesięciu wniosków jednocześnie – mówi Ł. Rut. – Każda z firm dostawała indywidualnie skrojone zestawy uwag, które pozwalały krok po kroku wprowadzać formalne poprawki w pierwotnie składanych wnioskach. Każdy ma bowiem prawo do pomyłki, stąd tak szczegółowe instrukcje przekazywane naszym wnioskodawcom – dodaje.

W ślad za niespotykanymi dotąd w województwie siłami ludzkimi (OPZL podpisał blisko 50 umów na wsparcie procesu naboru i oceny) poszły zasoby komunikacyjne i informatyczne. W trybie pilnym uruchomiony został specjalny System naboru wniosków, który w fantastyczny sposób ułatwił i zobiektywizował proces składania plików tak w naborze, jak i poprawek. System pozwolił przeprowadzić – w części będąc autonomicznym robotem – proces kilkunastu tysięcy czynności: rejestracji kont, ich aktywacji, przyjmowania wniosków, nadawania im numerów, ewidencjonowania ich, wysyłki masowych e-maili, przyjmowania poprawek, przydziału dostępu dla administratorów i ekspertów dokonujących oceny. Dodatkowo System został zainstalowany na specjalnej, dedykowanej infrastrukturze serwerowej, która udźwignęła – pomimo złych doświadczeń innych województw – ogromny ruch generowany przez naszych przedsiębiorców i – pomimo prób nieautoryzowanych logowań – skutecznie zabezpieczyła przechowywane w nich dane.

Wszystko to sprawiło, że dziś jesteśmy świadkami zupełnie bezprecedensowej w historii województwa lubuskiego akcji oceny wniosków. Sytuacja epidemiczna wygląda źle, dlatego OPZL uznał, że należy wprowadzić specjalne rozwiązania. Rozwiązania te pozwolą – pomimo wielu obiektywnych przeszkód jak ilość i skomplikowalność ocen, czy również nas nie omijające skutki pandemii COVID-19 – ogłosić listę wybranych do dofinansowania firm najpewniej w pierwszej połowie grudnia, czyli już za mniej-więcej miesiąc.

Trzymamy za Wasze powodzenie kciuki, Wy również trzymajcie je za nas.

Życzymy Wam dużo zdrowia, a w wolnej chwili posłuchajcie co o stopniu zaawansowaniu oceny Lubuskich Bonów Wsparcia mówi Łukasz Rut, koordynator projektu.

Sukces OPZL. Będziemy przyznawać kolejne Bony

Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs w ramach RPO Lubuskie 2020, którego celem było wyłonienie instytucji otoczenia biznesu, które będą udzielały grantów w formule bonów na innowacje, na realizację usług badawczych lub doradczych dla lubuskich przedsiębiorców. – Niska innowacyjność to nasz regionalny deficyt. Dlatego samorząd województwa konsekwentnie przeznacza pieniądze na rozwój w tym obszarze. Przykładem takiego wsparcia są właśnie bony na innowacje – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Do dofinansowania został wybrany Projekt „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” złożony przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Otrzymamy na Projekt kwotę 4 999 806,42 zł dofinansowania. Nabór wniosków na Bony na innowacje planujemy uruchomić jeszcze w tym roku. Więcej na www.innowacje.opzl.pl

Zakończenie konkursu nr 1/2020/LBW/OPZL

Informujemy, że w dniu 25.08.2020 zakończony został konkurs nr 1/2020/LBW/OPZL. W naborze w dniu 01.07.2020 oraz 25.08.2020 wpłynęły łącznie 1023 Wnioski, w tym 450 w pierwszym naborze i 573 w naborze uzupełniającym. Prosimy cierpliwie czekać na kontakt w sprawie oceny formalnej.

8 porad dla startujących po Lubuski Bon Wsparcia

Zobacz jakie rady przygotowała dla Ciebie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w związku z ogłoszonym dziś naborem uzupełniającym w konkursie Lubuskich Bonów Wsparcia.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego konkursu nr 01/2020/LBW/OPZL

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra w dniu 18.08.2020 ogłasza nabór uzupełniający konkurs nr 01/2020/LBW/OPZL w ramach Projektu pt. „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – OPZL”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór uzupełniający Wniosków o bon rozpocznie się 25.08.2020 o godzinie 8.00 i zakończy się 25.08.2020 o godzinie 16.00. Wszystkie Wnioski złożone w tym czasie będą poddane ocenie.

Kwota alokacji na konkurs wynosi (wartość dofinansowania): 13 457 361,42 zł, w tym:

  • Budżet wydzielony dla firm średnich (10%): 1 345 736,14 zł
  • Budżet wydzielony na procedurę odwoławczą (10%): 1 345 736,14 zł

Alokacja może ulec zmianie. Więcej w Ogłoszeniu naboru uzupełniającego do pobrania poniżej oraz w zakładce Pliki. Rejestracji firmy w Systemie Składania Wniosków Online można dokonywać od momentu ogłoszenia naboru uzupełniającego pod adresem https://wnioski.lbw.opzl.pl/

Ogłoszenie naboru uzupełniającego konkursu nr 01/2020/LBW/OPZL >>

Poradnik Wnioskodawcy

W celu ułatwienia pracy nad dokumentami aplikacyjnymi do Lubuskiego Bonu Wsparcia przekazujemy Państwu przygotowany Poradnik Wnioskodawcy. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Pobierz: Poradnik Wnioskodawcy